Privacy – vrijblijvende informatieaanvraag

Benodigde persoonsgegevens

Als u de gewenste informatie telefonisch aanvraagt en wij u de informatie per telefoon kunnen geven, dan worden er geen persoonsgegevens bij ATENTO EHBO opgeslagen.

Als u de gewenste informatie telefonisch, schriftelijk of per email aanvraagt en wij u de informatie per gewone post kunnen verstrekken, dan heeft ATENTO EHBO de volgende persoonsgegevens van u nodig: voornaam of voorletter, achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats. Als het een bedrijf betreft: naam bedrijf, naam contactpersoon, straat + huisnummer of postbus, postcode en woonplaats.

Als u de gewenste informatie telefonisch, schriftelijk of per email aanvraagt en wij u de informatie per email kunnen verstrekken, dan heeft ATENTO EHBO de volgende persoonsgegevens van u nodig: voornaam, achternaam en emailadres.

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

ATENTO EHBO vraagt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Verwerkingen

Uw persoonsgegevens worden op de volgende manieren verwerkt:

  • ze worden per post verstuurd (in het geval dat u de informatie per gewone post ontvangt)
  • ze worden per email verstuurd (in het geval dat u de informatie per email ontvangt). Als ATENTO EHBO persoonsgegevens per email verstuurd, dan gebeurt dit altijd versleuteld.

Derde partijen

Versleutelde emails worden verstuurd via Rmail, een dienst van Rpost. Rpost wordt in Nederland vertegenwoordigd door Barabas B.V. Waterhoen 8, 1261 RV Blaricum.

De emails met uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij Antagonist B.V., Neptunusstraat 27B, 7521 WC Enschede.

Bewaartermijn

Indien er na het sturen van de informatie geen vervolgactie komt: 6 maanden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018. ATENTO EHBO behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Copyright © 2018 ATENTO EHBO