Privacy – trainingen

Benodigde persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat u na het succesvol afsluiten van de training een officieel diploma of certificaat krijgt. Voor dit diploma of certificaat zijn de volgende gegevens nodig: geslacht, voornaam, voorletters, achternaam en geboortedatum. Indien het herhalingslessen betreft die nodig zijn voor het verlengen van een bestaand diploma of certificaat, dan is ook het diploma- of certificaatnummer nodig.

Ten behoeve van facturering hebben we voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats nodig. Als het een bedrijf betreft dan is nodig: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, straat + huisnummer of postbus, postcode en woonplaats. Een emailadres is nodig als de factuur per email wordt verstuurd.

In verband met de organisatie van trainingen vragen we uw telefoonnummer, zodat we, indien nodig, snel contact kunnen opnemen.

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

ATENTO EHBO vraagt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor trainingen bij ATENTO EHBO zijn dit de hierboven genoemde gegevens.

Verwerkingen

Uw persoonsgegevens worden op de volgende manieren verwerkt:

  • ze worden per post verstuurd. Dit gebeurt als u de factuur per post ontvangt. Dit gebeurt ook als ATENTO EHBO een verlengingsformulier per post aan één van de diploma uitgevende instanties verstuurd.
  • ze worden per email verstuurd. Dit gebeurt als u de factuur per email ontvangt en als ATENTO EHBO een verlengingsformulier per email aan één van de diploma uitgevende instanties verstuurd. Als ATENTO EHBO persoonsgegevens per email verstuurd, dan gebeurt dit altijd versleuteld.
  • ze worden opgeslagen in de administratie van ATENTO EHBO. Digitale gegevens worden altijd versleuteld opgeslagen. Analoge gegevens (op papier) zijn opgeborgen in een afgesloten kast.
  • van digitale gegevens worden veiligheidskopieën gemaakt. Dit gebeurt deels op het adres van ATENTO EHBO. Deels worden de gegevens in de cloud opgeslagen. Veiligheidskopieën zijn altijd versleuteld. Derden kunnen uw gegevens niet benaderen.
  • ze worden opgeslagen in de boekhouding van ATENTO EHBO. De betreft met name de persoonsgegevens die op de factuur staan.

Derde partijen

Versleutelde emails worden verstuurd via Rmail, een dienst van Rpost. Rpost wordt in Nederland vertegenwoordigd door Barabas B.V. Waterhoen 8, 1261 RV Blaricum.

De emails met uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij Antagonist B.V., Neptunusstraat 27B, 7521 WC Enschede.

Veiligheidskopieën worden opgeslagen bij STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin, Duitsland.

De boekhouding wordt gedaan met e-Boekhouden en is ondergebracht bij SkillSource B.V., Kanaaldijk 2a, 5735 SL Aarle-Rixtel.

Diploma uitgevende instanties waarmee ATENTO EHBO samenwerkt zijn:

  • Stichting het Oranje Kruis, Scheveningseweg 44, 2517 KV Den Haag
  • Stichting Nederlandse Reanimatie Raad, Rouwkooplaan 5, 2251 AP Voorschoten

Bewaartermijn

Indien er na het sturen van de offerte geen vervolgactie komt: 6 maanden.

Gegevens die op de factuur en in de administratie komen: 7 jaar (bewaartermijn Belastingdienst)

Overige gegevens: 2 jaar (dit is de geldigheidsduur van een diploma of certificaat). Als u het diploma of certificaat na deze termijn via ATENTO EHBO verlengt, dan wordt de bewaartermijn met 2 jaar verlengd.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018. ATENTO EHBO behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Copyright © 2018 ATENTO EHBO