Privacy – offerte

Benodigde persoonsgegevens

Om u een offerte kunnen sturen hebben we uw voornaam of voorletter, achternaam, geslacht (t.b.v. aanhef), straat, huisnummer, postcode en woonplaats nodig. Als u de offerte namens een bedrijf aanvraagt, dan hebben we nodig: naam bedrijf, naam contactpersoon, straat + huisnummer of postbus, postcode en woonplaats. Als het mogelijk is om de offerte per email naar u op te sturen, dan hebben we ook een email adres nodig.

In geval de offerte akkoord is, dient deze te worden ondertekend. Uw handtekening maakt dan ook deel van uw persoonsgegevens, die bij ATENTO EHBO worden opgeslagen.

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

ATENTO EHBO vraagt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval van de offerteaanvraag zijn dit de hierboven genoemde gegevens.

Verwerkingen

Uw persoonsgegevens worden op de volgende manieren verwerkt:

  • ze worden per post verstuurd (in het geval dat de offerte u per gewone post wordt toegezonden)
  • ze worden per email verstuurd (in het geval dat de offerte u per email wordt toegezonden). Als ATENTO EHBO persoonsgegevens per email verstuurd, dan gebeurt dit altijd versleuteld.
  • ze worden opgeslagen in de administratie van ATENTO EHBO. Digitale gegevens worden altijd versleuteld opgeslagen. Analoge gegevens (op papier) zijn opgeborgen in een afgesloten kast.
  • van digitale gegevens worden veiligheidskopieën gemaakt. Dit gebeurt deels op het adres van ATENTO EHBO. Deels worden de gegevens in de cloud opgeslagen. Veiligheidskopieën zijn altijd versleuteld. Derden kunnen uw gegevens niet benaderen.

Derde partijen

Versleutelde emails worden verstuurd via Rmail, een dienst van Rpost. Rpost wordt in Nederland vertegenwoordigd door Barabas B.V. Waterhoen 8, 1261 RV Blaricum.

De emails met uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij Antagonist B.V., Neptunusstraat 27B, 7521 WC Enschede.

Veiligheidskopieën worden opgeslagen bij STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin, Duitsland.

Bewaartermijn

Indien er na het sturen van de offerte geen vervolgactie komt: 6 maanden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018. ATENTO EHBO behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Copyright © 2018 ATENTO EHBO