Juridische informatie

Algemeen

Deze website wordt onderhouden door ATENTO EHBO, Constantijnstraat 12, 6096 CC Grathem.  ATENTO EHBO is statutair gevestigd in Grathem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53660927.

Gebruik van deze website

De informatie op de website van ATENTO EHBO wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie op juistheid en volledigheid.

Deze website is bedoeld voor bezoekers uit Nederland. De informatie op deze website is niet geschikt of bedoeld om te worden gebruikt in andere landen.

Als u de website van ATENTO EHBO bezoekt, dan worden cookies opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

ATENTO EHBO behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen.

Aansprakelijkheid

ATENTO EHBO stelt de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. ATENTO EHBO garandeert echter niet dat de inhoud van deze website en de daarin vervatte informatie op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is, dan wel vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. ATENTO EHBO garandeert verder niet dat dergelijke fouten, gebreken en/of virussen zullen worden hersteld of verwijderd.

ATENTO EHBO is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan door het gebruik en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of de informatie hierop.  Dit omvat in elk geval schade die is ontstaan als gevolg van:

  1. het gebruik van de informatie op deze website
  2. fouten, gebreken of virussen op deze website
  3. het niet beschikbaar of onbereikbaar zijn van deze website
  4. het misbruik van informatie die via de website naar ATENTO EHBO wordt verstuurd
  5. misbruik van deze website
  6. verlies van data
  7. aanspraken van derden

De websites van derden, waarnaar vanaf deze website wordt verwezen, worden niet door ATENTO EHBO gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld.  ATENTO EHBO kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites.

Intellectuele eigendom

ATENTO EHBO behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle teksten, grafische weergaves, bestanden en logo’s op deze website zijn te allen tijde eigendom van ATENTO EHBO en mogen niet worden gekopieerd voor gebruik of verspreiding en evenmin worden bewerkt of herplaatst op andere sites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATENTO EHBO.

Wijzigingen

Deze juridische informatie is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018. ATENTO EHBO behoudt zich het recht voor om deze juridische informatie zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om deze juridische informatie regelmatig te raadplegen.

Copyright © 2018 ATENTO EHBO