Onze visie

Atento komt uit het Spaans en betekent o.a. zorgvuldig, behulpzaam, aardig, vriendelijk, beleefd en correct. Atento staat synoniem voor hetgeen wij onze klanten willen bieden: kwaliteit, persoonlijke aandacht en vertrouwen.

Kwaliteit

Kwaliteit betekent volgens ons allereerst maatwerk: de vraag van u als klant staat centraal! U mag van ons verwachten dat we onze cursussen en herhalingslessen zoveel mogelijk afstemmen op uw wensen. Samen zoeken we naar de optimale invulling van uw les of cursus.

Kwaliteit betekent ook dat onze lessen, cursussen en toetsen voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad.

Persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht tijdens lessen en cursussen is naar ons idee onontbeerlijk. Dit betekent: interactie met de cursisten, waarbij continu wordt gekeken of de leerstof wordt begrepen en correct kan worden toegepast. Ons streven is dat cursisten na afloop van een les of cursus de behandelde stof beheersen. Als hiervoor extra individuele begeleiding nodig is, dan geven we die.

Deze persoonlijke aandacht stopt niet als een les of cursus is afgelopen. We bieden cursisten ook na een les of cursus de mogelijkheid om via email of telefonisch vragen te stellen. Dit is uiteraard kosteloos.

Vertrouwen

Overdracht van kennis werkt volgens ons het beste als er tussen instructeur en cursisten wederzijds vertrouwen en respect is én als instructeur en cursisten eerlijk en direct tegen elkaar kunnen zijn. U mag dan ook van ons verwachten dat we zo werken. Eenzelfde houding van onze klanten stellen we zeer op prijs!